Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2011

22:12
potrzebuję uczucia, ale mogą być jointy. 

Reposted fromhihootka hihootka
19:28
2447 a7f1
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viavaka vaka
19:28
I’m not drunk, I’m just sedated from my pain.
— Carrie Brashaw (via iheartsexandthecity)
Reposted frommali-nowa mali-nowa viavaka vaka
19:21
Wszystko już było, oprócz nas.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viavaka vaka
19:20
1780 4c50
Reposted fromdomino domino viavaka vaka
19:20
3592 a403
Reposted fromczerwona czerwona viavaka vaka
19:18

dziwne. dwa ostatnie lata odbarwiły moje życie.
jestem taki przezroczysty i nijaki.
bez wyrazu, bez znaku, bez symbolu
http://iontoterapia.ownlog.com/1,2011,archiwum.html
Reposted fromvaka vaka
19:17
8803 612a 500
Reposted frommeem meem viaeta eta
19:17
9903 0986
Reposted fromtwice twice viaeta eta
19:14
 boję się, że o mnie zapomnisz gdy mnie nie będziesz widział. mój własny, pełnowymiarowy strach.
http://glupiec.blogspot.com/2011/06/38.html
Reposted frometa eta
19:14
5831 b2f0 500
Reposted frommaigre maigre viaeta eta
19:13
1640 89a1
Reposted frombookinistka bookinistka viaeta eta
19:09

A ja chcę wiedzieć. Chcę wpadać na ludzi. Z premedytacją. I ze świadomością, że oni chcą wpadać na mnie. Chcę cokolwiek znaczyć. Już dawno pogodziłem się z myślą, że nic po mnie nie zostanie. Ale to za mało. Mam wrażenie, że coś przeoczyłem.
http://non-writer.blogspot.com/
Reposted fromvaka vaka
19:09
Mam dwadzieścia lat. Od sześciu lat się staram, a od dwóch udaję, że mi nie zależy. Na niczym.
http://non-writer.blogspot.com/
Reposted fromvaka vaka
19:08
1022 e777
Reposted fromkattrina kattrina viavaka vaka
19:00
9443 533d
Reposted frompowiewa powiewa viavaka vaka
18:52
3474 0b05 500
Reposted fromlanforme lanforme viaeta eta
18:52
7142 f85a 500
Reposted fromnei nei viavaka vaka
18:51
9471 0161 500
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viavaka vaka
18:51
0729 40a4
:x (radosna v. 7)
Reposted fromlychnis lychnis viaeta eta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl